Serxweşî /Taziyename

0

Ji telebeyên Ustad Bediuzzeman yê safa yekem Abdulqadir Badilli çû ser dilovaniya xwe. Em wek camiaya Zehrayê ji kekê Badilli re ku gihiştiye Rehmeta Rehman, ji Rehmeta bêdawiya Xweda ef û mexfiret dixwazin, car jî ji malbata wî û ji hemû telebeyên Rîsaleyên Nûrê re Sebra Cemîl daxwaz dikin.

_______

Şagirdî Seydaye Bediûzzamanî ke tevr verîyînî ra Abdulqadir Badillî, şi rehmet. Ma cematî Zehra, seba kek Badillî ke rasawo rehme rebbî, Rebbul elemin ra efw u mexfîret wazenî. Qey famîlyaye ey û pîyore şagirdane Rîsale-i Nurî zî sabro ke rind nîyaz kenî.

_______

Üstad Bediüzzaman’ın ilk nesil talebelerinden Abdulkadir Badıllı, dar-ı bekaya irtihal eyledi. Zehra camiası olarak Rahmet-i Rahmana kavuşan merhum Badıllı Ağabey’e rahmeti sonsuzdan afv u mağfiret, ailesine ve tüm nur talebelerine sabr-ı cemil niyâz ederiz.

Komeleya Nûbiharê

 

 

Parbike

Comments are closed.