Nûbihar’ın Siyasi Duruşu ile İlgili Açıklama

1

Nûbihar, ahlaki ve ilkesel referanslarını İslam’a dayandırarak 23 yıldır Kürt düşünce, tarih ve kültür geleneğine büyük katkılar sunmuştur. Siyasal süreçlerin inşasının sadece partilerin ve siyasi aktörlerin eliyle olmadığı fikrinden hareketle oluşturduğu politik bilinç, partilerden çok, ürettikleri politikaların hukuki yönleriyle ilgilidir. Bu bilincin temel unsurları hukuk eşitliği ve politik özgürlüktür.

Bu anlayışla hareket eden Nûbihar, doğru ve yanlışı, tarafgirlikten uzak bir adalet bilinci ile dillendirir. Sosyal ve siyasal değerlendirmelerini özneden çok, politika ve uygulamaların niteliğine göre yapar. Kurumumuz seçim süreçlerinde gönüldaşlarının siyasal tercihlerine saygı duyar, bu nedenle kurumsal kararlar almaz ve hiçbir partiyle de destek ilişkisine girmez. Kurumumuzun kamuoyunda yapılan spekülasyonlar ile hiçbir ilgisi yoktur.

Nûbihar, yeni siyasal süreçte, toplumsal uzlaşmaya dayalı eşitlikçi, adil ve özgürlükçü bir anayasa hazırlanmasından ve Kürt sorununun şiddetten tamamen arındırılıp siyasete derin bir gerçeklik kazandırılmasından yanadır.

 Nûbihar Derneği

Parbike

1 Yorum

  1. Umarım bu duyuru makes bulur da rastgele beyanatlarda bulunan sorumsuz arkadaşlara da iyi bir ders olur. Kırk yıllık bir birikimi 4 dakikalık seçim tercihi uğruna berheva eden teşebbüslerin çok hamca yapıldığı inancındayım. Net duruşumuz, herkesin kendi iradesine sahip çıkması ve hiç bir iradenin ipotek altına alınmamasıdır. Bu anlamda kurumsal olarak hiç bir partiye angaje olmadığımzı, olamayacağımız izahtan varestedir. Devir aldığımız miras gereği hem muvafık, hem muhalifte aşıkları olan Nurları, belli bir temayüle kurban vermemek aklıselim ve tarafgirlik kaldırmayan meşrebimizin gereğidir. Gerisi, herkes dört yıllık sürede oluşan vicdani kanaatini özgürce kullanabilir, kullanmıştır; ama hiç birimizin Nubihar ve Zehra camiası adına hodserane hareket gibi bir salahiyeti yoktur; böyle hayali salahiyetler, sadece bir sorumsuzluk ve had tecavüzü olarak görülmelidir kanaatindeyim.